Ο Στρατηγικός  Σχεδιασμός  (ΣΣ) της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου ( ΠΝΑ) αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο των νησιών του Ν.Αιγαίου καθώς αποτυπώνεται το όραμα για τα νησιά μας, ο σχεδιασμός Read More