Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο των νησιών του Ν.Αιγαίου

Ο Στρατηγικός  Σχεδιασμός  (ΣΣ) της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου ( ΠΝΑ) αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο των νησιών του Ν.Αιγαίου καθώς αποτυπώνεται το όραμα για τα νησιά μας, ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των δράσεων/ έργων που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και να ενισχύσουν την ταυτότητα των νησιών μας ως ισχυρούς πόλους προσέλκυσης επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο.

%cf%86%cf%84

Υπό αυτό το πρίσμα το 2011 ως περιφερειακή αρχή αναθέσαμε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ι.Π.Α. να εκπονήσουν το ΣΣ της ΠΝΑ λαμβάνοντας υπόψη τους το πολιτικό μας όραμα, τις προτεραιότητες μας  και τις θέσεις μας για την αναπτυξιακή δυναμική των νησιών  καθώς και τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας περιφέρειας.

Καθώς ο ΣΣ αποτελεί μια διαρκής διαδικασία καθώς συναρτάται με παραμέτρους που μεταβάλλονται λόγω του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, σήμερα καλείται η νέα περιφερειακή αρχή να επικαιροποιήσει το ΣΣ 2011-2020 και να προχωρήσει την εκπόνηση του δικού της 5-ετους επιχειρησιακού σχεδιασμού και την εξειδίκευση του ανά έτος.

Υπό αυτό το πρίσμα συμμετείχα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της  επικαιροποίησης  του ΣΣ που ανέλαβε να εκπονήσει ο αναπλ. Καθηγ. Δ.Σκιαδάς του πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμβάλλοντας με την κατάθεση προτάσεων στον μελετητή στην άρτια ολοκλήρωση του έργου του.  Το επικαιροποιημένο ΣΣ παρουσιάσθηκε στο Π.Σ. που πραγματοποιήθηκε στην Αστυπάλαια στις 26/09/2016 όπου και τοποθετήθηκα εκ μέρους της παράταξης μας. ( Ν.Αιγαίο- Αρχιπέλαγος Δημιουργίας).

Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης μου αφορούν κυρίως στο  ρόλο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς ο νέος θεσμός όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη δεν διαθέτει επιτελικές αρμοδιότητες και ως εκ τούτου η εξάρτηση των περιφερειών από το κεντρικό κράτος  αποδημεί κάθε προσπάθεια ανάδειξης του θεσμού ως κυρίαρχο όργανο.  Τόνισα τη διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών βαθμίδων διοίκησης καθώς υπάρχει μια μεγάλη αλληλεπικάλυψη  αρμοδιοτήτων γεγονός που οδηγεί  σε μια θεσμική αταξία.

Άλλωστε, η απουσία ενός κεντρικού Στρατηγικού Σχεδιασμού στο οποίο θα κουμπώσουν τα περιφερειακά και τοπικά ΣΣ, με μια κατανομή αρμοδιοτήτων διακριτή και συμβατή με κάθε βαθμό διοίκησης υπό το πρίσμα μιας αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης και με την παράλληλη εκχώρηση πόρων, καθιστά a priori μη λειτουργικά τα ΣΣ των ΟΤΑ και άδειο κοστούμι το θεσμό των ελληνικών περιφερειών.

Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να διεκδικήσουμε ενωμένοι όσοι πιστεύουμε στο θεσμό των αιρετών περιφερειών  καθώς έχουν ήδη περάσει 6 χρόνια από τη δημιουργία του θεσμού αλλά δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πράξει το αυτονόητο: την πλήρης αποκέντρωση αρμοδιοτήτων για τον απογαλακτισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’και Β’ βαθμού από το κράτος. Αντιθέτως, οι αρμοδιότητες συρρικνώνονται, οι πόροι περιορίζονται κατά πολύ  αλλά τα προβλήματα και οι ανάγκες των νησιών μας παραμένουν.

Απαιτείται λοιπόν μια γενναία μεταρρύθμιση σε επίπεδο Καλλικράτη με ρηξικέλευθες προτάσεις και τομές ως προς το μοντέλο διοίκησης της Ελλάδας. Η ανάπτυξη θα έλθει από τις ελληνικές περιφέρειες και η χώρα θα βγει από την κρίση μέσα από μια νέα παραγωγική διαδικασία της ελληνικής υπαίθρου, των ελληνικών νησιών μας, όπου θα λαμβάνει υπόψη του τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Νέα Ελλάδα θα αναγεννηθεί από την Ελληνική Περιφέρεια…

Η τοποθέτηση μου στο Π.Σ. της ΠΝΑ εδώ