Ο τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο οικονομικό, κοινωνικό παγκόσμιο φαινόμενο με πολλαπλές διαστάσεις καθώς παρουσίασε ταχύτατη ανάπτυξη και χωρική εξάπλωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και αναδείχθηκε σε Read More