Τεχνολογία Archive

Act@Aegean : Για ένα νέο μοντέλο Τουριστικής Διακυβέρνησης

Ο Τουρισμός είναι υπόθεση όλων Ο Τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου γι αυτό και θα πρέπει να ξεκινήσει ένας γόνιμος και Read More

Like & Share στον ροδίτικο τουρισμό!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 22-23 Μαρτίου το διήμερο σεμινάριο που οργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «iDialogue» στην πόλη Read More

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Χαράξαμε τους άξονες πάνω στους οποίους θα αναπτύξουμε την περιφερειακή μας τουριστική πολιτική και θέσαμε συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμους και υλοποιήσιμους, αξιοποιώντας κυρίως πόρους του ΕΣΠΑ. Συμμετείχαμε δυναμικά στις Read More